Blog

Wyobraźmy sobie sytuację, w której zaciągnęliśmy zobowiązanie w banku biorąc kredyt i w czasie trwania umowy przestaliśmy spłacać wymagalne raty. Skutkiem powyższego było zapewne to, iż bank skorzystał ze swojego uprawnienia i wypowiedział zawartą z nami umowę. Rozwiązanie umowy spowodowało, że cała pozostała do zapłaty...

Zapewne większości z nas obiło się o uszy pojęcie „zachowek”. Wyjaśniam od razu, że używane przez niektórych określenie „zachówek” jest nieprawidłowe, gdyż przepisy Kodeksu cywilnego wyraźnie mówią o instytucji prawa spadkowego, jaką jest właśnie zachowek. Tematem tym będziemy zainteresowani najczęściej w przypadku, gdy po śmierci...