Nieruchomości i prawo rolne

Usługi prawne związane z tematyką nieruchomości (również nieruchomości rolnych), które świadczy nasza kancelaria, skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Obejmują one szereg zagadnień – od kwestii związanych z obrotem nieruchomościami, przygotowywania umów związanych z korzystaniem z nieruchomości (umowa najmu, umowa dzierżawy), po prowadzenie negocjacji oraz spraw wieczystoksięgowych i innych postępowań sądowych.

Specjalizujemy się również w prawie rolnym – przykładowe zagadnienia znajdą Państwo poniżej.

Wybrane zagadnienia

 • prawy o zasiedzenie;
 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • służebności gruntowe;
 • służebności przesyłu;
 • hipoteki;
 • umowy najmu i dzierżawy;
 • użytkowanie wieczyste;
 • wpisy do ksiąg wieczystych;
 • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • sprawy dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • zwroty nakładów na nieruchomość;
 • obsługa spółdzielni mieszkaniowych;
 • sprawy lokalowe;
 • sprawy z zakresu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;
 • sprawy dotyczące prawa pierwokupu i pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;
 • nieodpłatne przekazania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.