Podmioty Gospodarcze

Usługi prawne dla

Klientów biznesowych

Kancelaria prawna BSK Legal oferuje opiekę prawną zarówno dużym podmiotom gospodarczym, państwowym osobom prawnym, jak i małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, czuwając nad bezpieczeństwem ich biznesu i zgodnością wszelkich procedur oraz materiałów z obowiązującymi przepisami.

Naszym Klientom oferujemy dogodne formy współpracy: stałą obsługę prawną lub współpracę w zakresie wybranego problemu.

Zakres usług, jaki świadczymy Klientom biznesowym, jest niezwykle szeroki i obejmuje zarówno sprawy natury organizacyjno – prawnej, jak m. in. opracowywanie umów i statutów spółek prawa handlowego czy rejestrację podmiotu w KRS (również online), bieżące sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zabezpieczenie interesów Klienta poprzez monitorowanie i informowanie o nadchodzących zmianach w prawie, sporządzanie i weryfikowanie dokumentów. Oferujemy również wsparcie prawne przy negocjacjach i mediacjach, prowadzimy czynności związane z windykacją a także reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami i urzędami.

Opracowania i analiza dokumentów

Kompleksowe doradztwo prawne

Prezentacja przed sądami i urzędami

Współpraca z Klientem biznesowym wymaga od kancelarii wszechstronności i doskonałej orientacji w różnych dziedzinach prawa, a także dobrej komunikacji i zapewnienia płynnego przepływu informacji.
Taką jakość współpracy oferuje BSK legal.