Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów to temat niezwykle ważny i bardzo na czasie nie tylko dla obu stron transakcji – konsumentów oraz przedsiębiorców.

W dobie transakcji internetowych, łatwego dostępu do informacji i możliwości śledzenia działalności konkurencji wsparcie prawne jest niezbędne niemal każdemu przedsiębiorcy.
Konsumenci natomiast często nie mają świadomości swoich praw, nie potrafią z nich korzystać , wikłając się w nieprzemyślane transakcje, czy ponosząc koszty, których nie są obowiązani ponosić.

Nasza kancelaria pomaga uniknąć pułapek, czyhających na obie strony.

 

Wybrane zagadnienia

  • obrót z konsumentami;
  • klauzule abuzywne;
  • regulaminy sklepów internetowych;
  • polityki prywatności;
  • umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zagadnienia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji;
  • zagadnienia dotyczące praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
  • tajemnica przedsiębiorstwa;
  • umowy o zakazie konkurencji.