Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Według definicji prawo pracy obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych pracy, sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich zagadnień związanych z tą gałęzią prawa.

Wybrane zagadnienia

 • umowy o pracę;
 • sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy;
 • czas pracy i nadgodziny;
 • mobbing;
 • odprawy pieniężne;
 • odprawy emerytalne i rentowe;
 • kary porządkowe;
 • wypadki przy pracy;
 • urlopy pracownicze;
 • zwolnienia grupowe;
 • spory zbiorowe;
 • emerytury i renty;
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • zasiłki.