Prawo rodzinne

Sprawy z dziedziny prawa rodzinnego to jedne ze spraw najczęściej trafiających do naszej kancelarii. Wymagają one nie tylko rzetelnej obsługi prawnej, ale i dobrej współpracy na linii Klient – prawnik: sprawnego działania, płynnego przepływu informacji, lecz również szczególnego podejścia.

W wielu sytuacjach najważniejsze jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa Klienta, rzetelne uświadomienie mu jego praw i realnych możliwości działania w danej sytuacji, wypracowanie najlepszych rozwiązań i przede wszystkim pomoc w powściągnięciu emocji i zachowaniu obiektywnego spojrzenia na sprawę. Sprawy te dotykają bowiem najbardziej wrażliwych obszarów.

Wybrane zagadnienia

  • rozwody i separacje;
  • alimenty;
  • władza rodzicielska;
  • kontakty z dziećmi;
  • umowy majątkowe pomiędzy małżonkami / intercyzy;
  • opieka i kuratela;
  • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków.