Prawo spadkowe

Prawo spadkowe reguluje kwestie praw i obowiązków majątkowych po śmierci jego właściciela – najczęściej przechodzą one na inny podmiot, wskutek dziedziczenia testamentowego lub, gdy zmarły nie pozostawił testamentu – ustawowego.
Przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

Nasza kancelaria zapewnia pełne wsparcie prawne przy wszelkich procedurach, związanych z regulacją spraw spadkowych.

Wybrane zagadnienia

  • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku;
  • sprawy o dział spadku;
  • sprawy o zachowek;
  • umowy o dział spadku;
  • testamenty;
  • sprawy z zakresu przyjęcia i odrzucenia spadku.