Spory sądowe i mediacje

Dla większości osób postępowanie sądowe nie jest codziennością, a wydarzeniem rzadkim i najczęściej mocno stresogennym.
Warto w takiej sytuacji skorzystać ze wsparcia prawnika, który przeprowadzi Klienta nie tylko przez rozprawę, ale i przygotuje wszystkie pisma procesowe, na bieżąco będzie wyjaśniał przebieg wszystkich czynności, uświadamiał Klienta w jego prawach i obowiązkach, a przede wszystkim – czuwał nad zabezpieczeniem jego interesu.

Bezcenna jest również rola mediatora – wielokrotnie strony bez jego pomocy nie są w stanie wypracować rozwiązania, satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych.

Nasza kancelaria chętnie podejmie się reprezentowania Państwa interesów podczas sporów sądowych i mediacji.

Wybrane zagadnienia

  • reprezentowanie w postępowaniu przed wszelkimi sądami;
  • zastępstwo procesowe w ramach substytucji;
  • polubowne rozwiązywanie sporów;
  • mediacje pozasądowe;
  • mediacje sądowe;
  • mediacje w sprawach rodzinnych;
  • mediacje gospodarcze.