Prawo cywilne i gospodarcze

Wieloletnia współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, świadomość ich problemów i potrzeb pozwala nam na oferowanie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego.

Nasze usługi skierowane są nie tylko do podmiotów już istniejących, lecz również do podmiotów dopiero powstających, wymagających pomocy w zakresie czynności organizacyjno – prawnych.

Wybrane zagadnienia

 • rejestracja spółek prawa handlowego;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów;
 • doradztwo w procesie negocjacji;
 • wsparcie w transakcjach handlowych;
 • zawieranie ugód;
 • zagadnienia dotyczące kar umownych;
 • rękojmia i gwarancje;
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • zmiany podmiotowe w obrębie istniejących stosunków cywilnoprawnych;
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych;
 • darowizny i ich odwoływanie;
 • odszkodowanie z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.