Windykacja

Niemal każdego dnia zawieramy jakąś umowę bądź jesteśmy uczestnikami jakiejś czynności prawnej, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
O konsekwencjach otaczających nas zdarzeń prawnych myślimy jedynie w kategorii sprawy sądowej, dopiero wtedy decydując się na skorzystanie z fachowej pomocy. Na tym etapie jest największa świadomość występowania różnych aspektów prawnych, których niedopełnienie może wywołać negatywne skutki procesowe.

Zdarza się, że dowiadujemy się o tym, że skierowane zostało przeciwko nam postępowanie sądowe dopiero w momencie, gdy komornik dokona zajęcia naszego rachunku bankowego. Wtedy podjąć należy szereg czynności, mających na celu wyjaśnienie i odkręcenie zaistniałej sytuacji.
Nasza kancelaria pomoże Państwu we wszystkich czynnościach z tym związanych.

Świadczymy również pomoc prawną dla wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoją należność.

Wybrane zagadnienia

  • windykacja polubowna;
  • pozew o zapłatę;
  • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;
  • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
  • podnoszenie zarzutu potrącenia oraz zarzutów przedawnienia;
  • wniosek o zabezpieczenie roszczenia;
  • poddanie się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 kpc;
  • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny;
  • wniosek do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji;
  • powództwo przeciwegzekucyjne.